Yr holl wybodaeth y mae angen i chi ei wybod i ddechrau chwarae Lost Ark

Arch goll yn gêm fideo o Gêm chwarae rôl multiplayer 3D gyda phersbectif clasurol yn ffordd Diablo, a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer marchnad De Corea, sy'n ychwanegu nifer o nodweddion unigryw i frwydro yn erbyn a gameplay i'w gwneud yn fwy strategol a dwfn diolch i'r personoli. Wedi'i gynllunio ar gyfer PC, mae'n un o'r gemau fideo a chwaraeir fwyaf o'r genre yn y byd diolch i'w llengoedd o gefnogwyr Asiaidd.

Byd mewn anhrefn

Arch goll yn mynd â ni i a byd ffantasi a ffuglen wyddonol plymio i anhrefn. Y cythraul Kazeros ac agorodd ei fyddin y Gatiau anhrefn a thrwy chwe lleng wych maent wedi penderfynu goresgyn y byd a chaethiwo’r holl rasys sydd wedi bodoli ac a fydd yn bodoli. Mae'r broffwydoliaeth, yn ei dehongliad tywyllaf, wedi dod i'r fei. Heb arwyr, heb iachawdwriaeth, ein cenhadaeth fydd gwella Arca, artiffact a gollwyd ar doriad amser ac sydd eisoes wedi trechu cythreuliaid unwaith. Diolch i a stori epig, byddwn yn archwilio gwahanol senarios yn casglu darnau arian, cliwiau ac elfennau a fydd yn mynd â ni yno wrth ymladd yn erbyn cythreuliaid a'u byddinoedd.

Gemau gweithredu a chwarae rôl ar ffurf diablo

Arch goll Mae ganddo gyfres o fecanweithiau sy'n debyg iawn i rai saga Blizzard. Gan gyfuno RPGs ffantasi tywyll a ffuglen wyddonol, bydd yn gwahodd chwaraewyr i ddilyn stori neu archwilio byd sy'n llawn cenadaethau, bygythiadau, creaduriaid, dungeons a pheryglon eraill, ar eu pennau eu hunain neu gyda nhw. Mae'r gêm yn cynnig llawer o ryddid Beth MMO i ddarganfod y tirweddau, ar droed neu ar fwrdd a cwch, chwilio am wahanol lwybrau a chynnig dwsinau o bosibiliadau inni yn gyson i gael gwrthrychau a phrofiadau sy'n ein gwneud yn gryfach. Yn yr agwedd hon, Arch goll maen nhw'n edrych fel ei gilydd ac mae ganddyn nhw lawer yn gyffredin â gemau fel cysylltiad olaf.

Mae'r gêm fideo yn cynnig a nifer fawr o gyrsiau. Rydym yn cwrdd â manteision arferol unrhyw gêm fideo chwarae rôl, o consuriwr i saethwr ac agweddau melee tebyg, ond mae gan bob un ohonynt goeden fach o amrywiadau a fersiynau mwy penodol. Dosbarth rhyfelwr yn gallu dod Berserker, Destroyer, neu Warlord. Y Mago a Arcane, Gwysiwr, neu Fardd. Y GunnerI Hawkeye, Diafol Heliwr neu Blaster. La Killer a Shamanking, môr-leidr neu gysgodtra bod y Arbenigwr a Seryddwr, Cerddor neu Alcemydd. O'r diwedd, y dosbarth Diffoddwr, yn gallu dod Meistr Brwydr, Diffoddwr a Meistr Llu. Gyda'r addasu hwn, gall pob chwaraewr ddod o hyd i'w steil o chwarae a'i rôl wrth ymladd a'r teitl ei hun, gan gyflwyno gameplay gwahanol iawn. Wrth i ni ennill profiad, gallwn fuddsoddi ynddo Ymladd, bywyd ac archwilio, a fydd yn ein helpu i gael syniad o'n lefel yn gyffredinol a'n cynnydd yn y gêm fideo.

.

Gêm a argymhellir yn gryf i holl gefnogwyr y gêm yw Lost Ark. Y gêm hon dod yn fwy a mwy poblogaidd gyda'i gefnogwyr a'r rhai sy'n penderfynu rhoi cynnig arni. Ac mae'n hysbys bod cynnal gêm o Lost Ark yn ysblennydd.

Yn y canllaw canlynol fe welwch y gall gwybodaeth i ddechrau chwarae Ark Coll fod yn llawer haws. Yn ogystal, mae'n cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod i ddechrau yn y gêm heb orfod bod yn bysgodyn allan o ddŵr, oherwydd er efallai na fyddwch chi'n arbenigwr yn y pen draw, o leiaf byddwch chi'n dysgu'r hanfodion.

Pryd mae première Lost Ark?

Fans o Arch goll yn paratoi ar gyfer lansiad y gêm yn fuan i ddigwydd ynddo dyddiad rhyddhau, y gallwch chi fwynhau ynddo consolau-ar gael. Gyda phosibiliadau gêm fideo rhagorol, disgwylir i berfformiad cyntaf y gêm fideo allu rhoi cynnig ar yr holl newyddbethau a ddaw yn ei sgil.

4 awgrym a fydd yn eich helpu ar gyfer Lost Ark

Heb os, mae'n dda wedyn ystyried rhai triciau y gallwch chi ddod yn agosach at fod yn well pan fydd Lost Ark yn cael ei ryddhau. Dyma ychydig.

 • Cynyddwch eich profiad a'ch lefel i fyny: Bydd symud ymlaen a sefyll allan yn agor drysau a byddwch yn ennill mantais dros weddill y chwaraewyr. Yn y modd hwn byddwch yn goresgyn ac yn gwella potensial eich cymeriad, ynghyd â'ch sgiliau.
 • Nodi'r offer Arch Coll gorau: Mae'r ymadrodd "Gwybodaeth yw pŵer" yn hollol wir. Mae gwybod yn fanwl beth yw'r offer gêm, beth yw eu pwrpas a phryd y gellir eu defnyddio, yn ei gwneud hi'n bosibl darparu ymateb amserol i sefyllfaoedd a allai godi wrth i chi chwarae.
 • Rhowch gynnig ar sawl ffordd o chwarae: Weithiau a ffordd i chwarae Mae'n gweithio i ni, ond trwy arbrofi gydag opsiynau newydd byddwch yn gallu dod o hyd i ffyrdd o wella ac i gyflawni'r amcan gyda mwy o sgil.
 • Addasu rheolyddion a gosodiadau: Newidiwch y penderfyniad, y rheolyddion a'r gosodiadau hynny y gallwch chi i wneud y gemau'n haws. Mae darparu ar gyfer y rheolyddion yn rhoi'r gallu i chi deilwra'r gêm i'ch anghenion fel bod eich canlyniadau'n fwy effeithiol.

Llwyfannau lle gallwch chi fwynhau'r Arch Coll

Yn ffodus, y gêm fideo hon Gellir ei chwarae ar wahanol gonsolau ac ar gyfrifiadur, felly, nid oes unrhyw esgus i roi'r gorau i brofi'r nodweddion newydd a fydd yn cael eu rhyddhau. Mae rhai o'r opsiynau a geir i'w chwarae ar gonsol yn PlayStation y Xbox, y mae'r posibilrwydd o chwarae gyda chwaraewyr eraill ar-lein neu greu gemau gartref os yw at eich dant.

Yn yr un modd ag y gallwch chwarae yn y cwmwl trwy lwyfannau fel Steam a Stadia ar PC. Gan ddefnyddio'r rhain gallwch chi wneud heb y consol mwyaf modern na chyfrifiadur sydd â nodweddion uwch i chwarae gemau hynod o hwyl

.

Prif fwriad premiere yn y gwahanol fersiynau yw bod y gêm yn cyrraedd y gynulleidfa fwyaf bosibl a bod mwynhau gyda phobl eraill yn hawdd ac yn hwyl hefyd. Yn ôl eich dewisiadau, gallwch ddewis un o'r fersiynau y mae Lost Ark yn eu cynnig i chi.

Ac os na allwch chi gael yr holl fersiynau rydych chi eu heisiau ac mae'n rhaid i chi fynd am un yn unig, peidiwch â phoeni, mae pob un o'r fersiynau yn cael llawer o hwyl a'r warant y byddwch chi'n ei mwynhau profiadau anhygoel yn unigol ac mewn grwpiau.

Trwy'r dulliau hyn gallwch gaffael Arch Coll

Os yw'r hyn rydych chi ei eisiau yw cael Arch Ar Goll, mae'n rhaid i chi fynd i'ch siop a ffefrir, i hynny lle rydych chi bob amser yn mynd. Ar ôl i'r dyddiad rhyddhau fynd heibio, gallwch ddod o hyd iddo ar yr holl gonsolau sydd ar gael am bris fforddiadwy.

I gamers go iawn, mae bob amser yn well defnyddio'r fersiwn wreiddiol o gemau fideo. Yn y modd hwn, maent yn cydweithredu â datblygu mwy o gemau fideo ac yn cefnogi'r rhyddfreintiau mawr.

Ond nid sefydliadau corfforol yw'r unig ffordd. Os nad oes gennych unrhyw sefydliad gerllaw, neu os nad ydych yn teimlo fel gadael eich cartref, gallwch eu cael yn siopau ar-leinneu llwyfannau ar-lein.

Mae mor syml â hynny, heb adael cartref, gallwch chi cwblhewch eich pryniant ar-lein fel ei fod yn cyrraedd eich cartref yn uniongyrchol neu ei lawrlwytho a'i osod ar eich cyfrifiadur.

Yn ogystal â'r siopau gemau fideo, mae yna opsiwn i chwarae o dan becyn tanysgrifio. Yn yr achos hwn, nid ydych chi'n prynu gêm ei hun, ond yr hawl i ddefnyddio amrywiaeth eang o gemau am gyfnod penodol o amser. Dyma achos Stadia neu Steam.

Mantais defnyddio llwyfannau yw y gall cael y tanysgrifiad fod llawer rhatach na'r fersiynau consol, a gall y profiad fod yn llawer gwell.

Dysgu chwarae Ark Coll

Rydyn ni i gyd yn cychwyn allan fel dibrofiad bob tro rydyn ni'n ceisio gwneud rhywbeth gwahanol, ni waeth pa wybodaeth flaenorol sydd gennym ni mewn meysydd eraill, mae cychwyn rhywbeth o'r dechrau bob amser yn achosi teimlad gwahanol, ond ymlaciwch, gydag ymarfer rydych chi'n dod yn arbenigwr.

Fel yr ydym eisoes wedi dweud wrthych, mae angen ymarfer ym mhopeth yr ydych yn gobeithio ei wneud yn berffaith. Y tro hwn, gemau fideo. Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y gorau y gallwch chi twyllo deciau Lost. Mae hynny'n wir, os yw'r hyn rydych chi'n edrych amdano bod y chwaraewr Lost Lost gorau, yna rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n dechrau ymarfer, gyda disgyblaeth y byddwch chi'n ei gyflawni.

Peth arall a all eich helpu mewn siâp da yw arsylwi ar strategaethau eich cystadleuwyr. Gall dyfalu symudiadau'r gwrthwynebydd ac astudio eu tactegau eich rhoi chi'n agosach at ddarganfod eu pwyntiau gwan. Byddwch yn gallu darganfod beth mae'n ei wneud yn dda ac yn anghywir. Hefyd, mae angen dysgwch ymddygiad eich gelynion. P'un a ydyn nhw'n NPCs neu'n chwaraewyr go iawn, maen nhw i gyd yn defnyddio sgiliau a thactegau y gallwch chi, os ydych chi'n eu dysgu, ddarganfod sut i'w trechu'n rhwydd a bod y gorau.

Os gallwch eu hastudio'n iawn, byddwch yn gallu dod o hyd i'w gwendidau a byddwch yn gallu manteisio ar eu beiau. Mae deall eich gwrthwynebydd yn rhoi mantais benodol i chi drosto.

Ond nid yw popeth yn troi o gwmpas astudio eich gwrthwynebydd. Peth hanfodol i dyfu'n rheolaidd yw adnabod eich hun. Darganfyddwch beth rydyn ni'n ei wneud yn anghywir a gweithio i'w wella o ddydd i ddydd. Hyd yn oed pan feddyliwch eich bod yn gwneud popeth yn berffaith, mae ffordd bob amser i'w wella.

Mor fuan â rydych chi'n dadansoddi'r chwaraewyr eraill gallwch gael eu cryfderau a'u gwendidau. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw cymryd popeth rydych chi'n ei ychwanegu atoch chi'ch hun, nid yw'n ymwneud â gwneud eu strategaethau yn union yr un peth, ond dysgu oddi wrthyn nhw ac ychwanegu eich steil eich hun ato.

Yn olaf, peidiwch â chwarae'n wallgof, gwthiwch eich hun i'ch tactegau a gosodwch nodau tymor byr i chi'ch hun. Yn y modd hwn byddwch chi'n gallu cyflawni'ch nodau fesul tipyn. Os dilynwch yr awgrymiadau hyn, byddwch yn agosach ac yn agosach at fod y gorau yn Lost Ark.

Yr holl wybodaeth y mae angen i chi ei wybod i ddechrau chwarae Granblue Fantasy: Relink

Mae Granblue Fantasy: Relink yn gêm chwarae rôl weithredol a ddatblygwyd gan Cygames a PlatinumGames, a fydd yn mynd â ni i fyd agored, yn llawn creaduriaid a bwystfilod. Mae gêm fideo wych gyntaf y saga newydd hon, Granblue Fantasy, eisoes wedi'i rhyddhau ar ffonau symudol.

Ffantasi Granblue: Mae Relink yn un o'r gemau hynny mae mwy a mwy o ddilynwyr yn cael eu hychwanegu. Mae ei ffordd hwyliog o ddatblygu a dal y chwaraewr yn achosi i'r rhai sy'n ceisio iddo fod yn fwy ffyddlon yn y pen draw a bod y rhai nad ydyn nhw wedi ei chwarae eto am roi cynnig arni.

Nawr, gall y wybodaeth rydyn ni'n ei chyflwyno yn y canllaw hwn fod yn ddefnyddiol iawn os ydych chi'n dechrau yn Granblue Fantasy: Relink ac eisiau cael rhywfaint o fantais. Gyda'r argymhellion a gynigiwn ichi isod, efallai na fyddwch yn dod yn arbenigwr, ond o leiaf fe gewch wybodaeth sylfaenol a fydd yn eich helpu

Dyddiad rhyddhau gêm

Un o'r dyddiadau mwyaf disgwyliedig i gefnogwyr Ffantasi Granblue: Relink es dyddiad rhyddhau, erbyn yr amser hwn bydd yn lansiad y gêm fideo a bydd pawb yn gallu dechrau ei mwynhau consolau-ar gael. Un o'r pethau mwyaf disgwyliedig yw rhoi cynnig ar yr holl bosibiliadau newydd hynny y bydd ar gael a'r newyddbethau y bydd yn concro'r cyhoedd canlynol â nhw.

4 awgrym a fydd yn eich helpu ar gyfer Granblue Fantasy: Relink

Felly mae'n dda dechrau loncian eich cof gyda triciau a fydd yn ddefnyddiol i chi, yn ogystal â Granblue Fantasy: Relink yn cyrraedd eich dwylo, gallwch gael y canlyniadau gorau yn eich gemau. Rydyn ni'n cyflwyno rhywfaint i chi.

 • Byddwch y gorau o ran profiad a lefel: Po fwyaf y byddwch chi'n symud ymlaen, bydd eich siawns o ennill yn cynyddu o'i gymharu â gweddill y chwaraewyr. Hefyd, bydd gan eich cymeriad y posibilrwydd i gael sgiliau a chyfleoedd gwell i gyflawni'r amcan.
 • Gwiriwch yr hyn sydd gan Granblue Fantasy: Relink ar gael: Ni fydd arf gwell na gwybodaeth. Mae gwybod pa offer y mae'r gêm yn eu rhoi ichi i oresgyn rhwystrau yn hanfodol er mwyn ymateb i broblemau cyn gynted â phosibl
 • Rhowch gynnig ar wahanol ffyrdd o chwarae: Weithiau a estrategia Mae'n gweithio i ni, ond trwy roi cynnig ar opsiynau newydd byddwch yn gallu dod o hyd i ffyrdd o wella ac i gyflawni'r amcan yn haws.
 • Addaswch y gosodiadau at eich dant: Mae chwarae gemau lle mae lleoliadau yn eich gwneud chi'n gyffyrddus yn rhoi'r gallu i chi sicrhau canlyniadau mwy effeithiol. Gall addasu'r gosodiadau datrysiad a sain a threfnu'r rheolyddion yn ôl eich dewisiadau fod yn ddefnyddiol iawn.

Modaliaethau lle bydd Granblue Fantasy: Relink yn cael ei chwarae

Mae'r datganiad newydd o Granblue Fantasy: Relink ar gyfer pawb, p'un a ydych chi'n hoff o gonsolau neu'n well gennych y PC, byddwch chi'n gallu mwynhau'r gêm fideo yn y gwahanol foddau. Ar gyfer consol, gallwch ei gael ar gyfer PlayStation, Xbox ac eraill, gan roi'r cyfle i chi chwarae gartref neu cysylltu â chwaraewyr eraill ar-lein.

Ond bydd hefyd ar gael chwarae yn y cwmwl defnyddio tudalennau fel Steam a Stadia ar gyfer y cyfrifiadur. Gan eu defnyddio, ni fydd angen cael y consol diweddaraf ar y farchnad na chyfrifiadur sydd â nodweddion arbennig iddo mwynhau gemau hynod ddifyr

Yn yr un modd bydd ar gael chwarae yn y cwmwl defnyddio llwyfannau fel Steam a Stadia ar gyfer y PC. Gyda'r rhain ni fydd angen cael y consol mwyaf modern na chyfrifiadur sydd â nodweddion arbennig iddo chwarae gemau hwyl.

Heb amheuaeth, yr amcan yw bodloni'r mwyaf posibl i'r cyhoedd. Ar gyfer hyn fe welwch wahanol fersiynau o Granblue Fantasy: Relink sy'n gysylltiedig â gwahanol anghenion, ac sy'n mynd yn unol â'r dewisiadau sydd gan bob chwaraewr wrth ddewis yr opsiwn mwyaf priodol.

Nawr os na allwch brynu sawl fersiwn fel yr hoffech chi ac yn hytrach mae angen i chi ddewis un yn unig, peidiwch â phoeni, mae pob un o'r fersiynau yn cynnig llawer o hwyl ac yn gwarantu y byddwch chi'n byw gemau anhygoel yn unigol ac mewn grwpiau.

Ydych chi'n dyheu am brynu Granblue Fantasy: Relink? Dyma'ch opsiynau

Unwaith Ffantasi Granblue: Relink yn mynd i'r farchnad, gallwch ymweld â'ch siop fideogame hoffwch ef a'i brynu, ynghyd â'r holl gefnogwyr a oedd yn aros yn amyneddgar am iddo adael. Fodd bynnag, os ydych chi am sicrhau eich bod chi'n ei gael, gallwch chi ei roi o'r neilltu yn ei gyfnod cyn gwerthu.

Ar gyfer yr holl cefnogwyr go iawn, mae bob amser yn well cael y fersiwn wreiddiol o'r gemau. Yn y modd hwn, maent yn cydweithredu â datblygu mwy o gemau fideo ac yn dangos eu cefnogaeth i'r rhyddfreintiau mawr.

Ond nid sefydliadau corfforol yw'r unig ddewis arall. Os nad oes gennych unrhyw siopau gerllaw, neu os nad ydych chi eisiau gadael eich cartref, gallwch eu prynu yn siopau rhithwirneu llwyfannau ar-lein.

Mae mor hawdd â hynny, heb adael cartref, gallwch chi gwnewch eich pryniant ar-lein i'w anfon i'ch cartref neu dim ond ei lawrlwytho a'i osod ar eich consol.

Mae yna hefyd wasanaethau platfform gemau fideo tanysgrifio. Gyda'r llwyfannau hyn byddwch chi'n gallu chwarae gan ddefnyddio gweinyddwyr eich darparwr, trwy wasanaeth sy'n byw yn y cwmwl. Ar gyfer hyn, dim ond cysylltiad rhyngrwyd sydd ei angen arnoch a gwneud y taliad tanysgrifiad.

Mae defnyddio'r gwasanaeth hwn yn golygu, yn y tymor byr, a gwariant is i gael gêm fideo wreiddiol, ac mae'n helpu i ddefnyddio llawer o deitlau am gyfnod cyfyngedig o amser.

Sut i fynd yn fwy yn Granblue Fantasy: Relink?

Pan ddechreuwn dasg wahanol, mae'n cymryd ychydig i ni gyd-fynd â'r symudiadau a'r arferion, mae'n digwydd i bob un ohonom. Ond y gwir yw, gyda digon o ymdrech, y gallwn ei gyflawni'n gywir.

Fel yr ydym eisoes wedi dweud wrthych, dylech ymarfer ym mha beth bynnag yr ydych am ei gyflawni mewn ffordd foddhaol. Yn yr achos hwn, gemau fideo. Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y gorau y gallwch chi dysgu agweddau ar Ffantasi Granblue: Relink. Felly, os mai'r hyn rydych chi ei eisiau yw bod yn chwaraewr gorau Granblue Fantasy: Relink, yna bydd yn well eich bod chi'n dechrau ymarfer, gyda chysondeb y byddwch chi'n ei gyflawni.

Peth arall sy'n cyfrannu at wella'ch sgiliau yw'r dadansoddiad o'ch cystadleuwyr. Byddwch yn gallu darganfod beth mae'n ei wneud yn dda ac yn anghywir. Fe ddylech chi hefyd gwybod ymddygiad eich gwrthwynebwyr. P'un a ydyn nhw'n NPCs neu'n chwaraewyr go iawn, maen nhw i gyd yn defnyddio symudiadau a thactegau y gallwch chi, os ydych chi'n eu hadnabod, ddarganfod sut i'w dileu yn hawdd a gallwch chi sefyll allan.

Trwy wybod beth mae'r gelyn yn ei wneud yn iawn a beth mae'n ei wneud yn anghywir, bydd gennych chi fantais drosto. Eich profiad chi fydd gallu manteisio ar y fantais honno i ennill.

Yn union fel y gwnaethoch ddadansoddi eich gwrthwynebydd, rhaid i chi hefyd astudio a deall eich technegau eich hun a'r ffrwythau sy'n eich cynrychioli chi. Hyd yn oed pan fydd yn mynd yn wych i chi, siawns na allwch wella mewn rhyw agwedd. Gwiriwch eich sgiliau o ddydd i ddydd a chael yr hyn y gallwch wella arno.

Dadansoddwch eich gwrthwynebwyr gall hefyd eich helpu i sicrhau buddugoliaeth. Nid yw'n ymwneud â dwyn strategaethau'r chwaraewyr eraill, ond os ydych chi'n gweld rhywbeth a allai eich gwasanaethu, peidiwch â'i ystyried i'w fachu a'i addasu i'ch tactegau.

Yn olaf, peidiwch â chwarae'n wallgof, gwthiwch eich hun yn eich strategaethau a gosodwch nodau tymor byr. Yn y modd hwn byddwch chi'n gallu cyflawni'ch nodau fesul tipyn. Os dilynwch yr awgrymiadau hyn, byddwch yn agosach at fod bob dydd y gorau yn Granblue Fantasy: Relink.

Canllaw i'r gêm fideo The Elder Scrolls VI

The Elder Scrolls VI yw'r bennod nesaf yn saga RPG enwog Bethesda. Wedi'i gyhoeddi gyda themper bach, bydd y teitl yn mynd â ni i fydysawd gwych Elder Scroll, gan ein gwahodd i ymweld â thaleithiau newydd a gorwelion newydd. Parhad Skyrim, mae'n parhau i fod yn ddirgelwch a'i ddatblygiad yn gyfrinach.

Heb os, un o'r opsiynau amlycaf i'w chwarae heddiw yw The Elder Scrolls VI. Y ffaith bod mae nifer y bobl sydd am roi cynnig arni a'i chwarae ar gynnydd yn ei gwneud hi'n glir bod ei gemau'n darparu profiad difyr iawn.

Yn y canllaw hwn fe gewch wybodaeth i ddechrau chwarae The Elder Scrolls VI yn llawer haws. Yn ogystal, mae'n cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod i ddechrau chwarae'r gêm heb orfod bod yn golomen wedi cwympo o'r nyth, oherwydd er efallai na fyddwch chi'n dod yn arbenigwr, o leiaf byddwch chi'n gwybod y pethau sylfaenol.

Pryd mae première y gêm?

Fans o Mae'r Sgroliau'r Elder VI Dylent eisoes fod yn paratoi ar gyfer lansiad y gêm i ddigwydd yn fuan iawn yn dyddiad rhyddhau, y gallant chwarae ynddo consolau-ar gael. Gyda phosibiliadau gameplay diguro, mae perfformiad cyntaf y gêm fideo yn dyheu am allu rhoi cynnig ar yr holl newyddbethau a ddaw yn ei sgil.

Awgrymiadau defnyddiol i fod yn well The Elder Scrolls VI

Heb os, mae'n dda wedyn cadw mewn cof awgrymiadau a all eich helpu i fod yn well pan fydd The Elder Scrolls VI ar gael. Yma rydym yn sôn am ychydig.

 • Yn sefyll allan mewn profiad a lefel: Po fwyaf y byddwch chi'n symud ymlaen, bydd eich siawns yn well na gweddill y chwaraewyr. Yn yr un modd, bydd gan eich cymeriad y posibilrwydd o gaffael sgiliau a chyfleoedd gwell i gyflawni'r amcan.
 • Wedi diffinio'r hyn y gallwch ei ddefnyddio yn The Elder Scrolls VI: Rhywbeth a fydd yn rhoi mantais sylweddol i chi yw bod yn glir ynghylch y posibiliadau y mae'r gêm yn eu rhoi i chi. Trwy wybod sut a phryd i ddefnyddio'r hyn y mae The Elder Scrolls VI ar gael ichi, byddwch yn gallu ei ddefnyddio'n briodol i gyrraedd y nod.
 • Rhowch gynnig ar sawl drama: Mae'n well cael gafael ar wahanol ffyrdd o gynnal y gêm estrategia Gwnewch hi'n gyffyrddus i chi a thrwy hynny gyrraedd y llinell derfyn yn gyflymach.
 • Gwnewch yr addasiadau sydd eu hangen arnoch: Gall gweithredu'r addasiadau sydd eu hangen arnoch yn y gosodiadau gêm eich helpu i ymdopi yn rhwydd wrth chwarae. Gall rhai addasiadau y gallwch eu gwneud ymwneud â datrysiad, sain, rheolyddion a phethau eraill sy'n caniatáu ichi chwarae'n well.

Llwyfannau Bydd Sgroliau'r Henoed VI yn Dod o Hyd iddynt

Gyda'r premiere newydd hwn ni fydd unrhyw un yn cael ei adael allan, Bydd Elder Scrolls VI ar gael i'r rheini sy'n hoffi consolau neu'r cyfrifiadur, sicrhau bod y ddau fodd ar gael. Bydd rhai o'r consolau a fydd yn rhoi'r posibilrwydd o fwynhau'r gêm fideo PlayStation y Xbox, gyda pha chwaraewyr y gall ddewis a yw chwarae gartref neu gysylltu â chwaraewyr eraill ar-lein.

Yn yr un modd bydd ar gael chwarae yn y cwmwl trwy dudalennau fel Steam a Stadia ar gyfer y PC. Gan ddefnyddio'r rhain, ni fydd angen cael y consol diweddaraf ar y farchnad na PC gyda nodweddion uwch i mwynhau gemau hwyliog iawn

Yn ogystal, bydd opsiwn o chwarae yn y cwmwl, felly nid oes angen i chi gael tîm â nodweddion uchel i allu profi The Elder Scrolls VI. Ar weinyddion platfform fel Steam a Stadia, gallwch chi chwarae gemau anhygoel yn fuan iawn

Wrth gwrs, y nod yw bodloni'r gynulleidfa fwyaf bosibl. Ar gyfer hyn fe welwch wahanol fersiynau o The Elder Scrolls VI sy'n addasu i anghenion lluosog, ac sy'n mynd yn unol â'r dewisiadau sydd gan bob person wrth ddewis yr opsiwn mwyaf priodol.

Mae pob fersiwn yn rhoi adloniant gwych, felly does dim rhaid i chi boeni os oes rhaid i chi benderfynu ar un yn unig. Byw yn brofiad gwerth chweil lle gallwch chi brofi yn unigol neu mewn grwpiau mae'n sicr.

Trwy'r dulliau hyn gallwch gaffael The Elder Scrolls VI

i Caffael Sgroliau'r Henoed VI 'ch jyst angen i chi gyrraedd y siop fideogame mae hynny'n agosach at neu'n agosach at yr un rydych chi'n fwyaf cyfforddus ag ef. Ar ôl y diwrnod lansio fe welwch ei holl foddau am bris fforddiadwy.

Mae hyn yn digwydd gyda gemau fideo ar gyfer consolau fel PlayStation, neu Xbox Microsoft. Yn enwedig ar gyfer y cefnogwyr hynny sy'n mwynhau cael y fersiwn wreiddiol o'ch hoff gemau.

Dewis arall arall, rhag ofn y cewch broblemau wrth adael cartref, yw pryniannau rhithwir. Gallwch eu cyflawni siopau gemau fideo ar-lein, neu hefyd yn llwyfannau ar-lein, yn gyflym ac yn sicr.

Prynu mewn siopau ar-lein mae'n gyfystyr â phrynu gartref, gyda diogelwch a thawelwch meddwl. Yn ogystal, mae'r opsiwn hwn yn caniatáu i'ch teitl gyrraedd eich cartref neu, os ydych chi eisiau, gallwch ddewis y fersiwn ddigidol, rydych chi'n ei gosod yn uniongyrchol ar eich consol.

Ond mae llwyfannau fel Stadia neu Steam hefyd, yn caniatáu ichi fwynhau ar ôl talu taliad, gan ddefnyddio eu gweinyddwyr, sy'n golygu y gallwch chi chwarae cyhyd â bod gennych gysylltiad Rhyngrwyd a bod eich tanysgrifiad yn weithredol.

Y peth gorau am y llwyfannau hyn yw eu cost. Mae'r gwasanaeth tanysgrifio yn llawer llai costus na phrynu gêm fideo, ac mae'n ei gwneud hi'n hawdd mynd i amrywiaeth eang o gemau.

Dysgu chwarae The Elder Scrolls VI

Nid oes unrhyw beth mwy real na'r dywediad Mae ymarfer yn gwneud meistr, a'r ffordd orau i ddysgu rhywbeth yw ei roi ar waith. Wrth i chi gyflawni tasg, y mwyaf arbenigol y byddwch chi'n dod.

Mae'r un peth yn wir am gemau. Po fwyaf o hynafedd rydych chi'n ei feddiannu, y gwell ymatebolrwydd fydd gennych chi a'ch ymennydd bydd ganddo'r gallu i greu strategaethau mwy effeithiol. Felly os mai'r hyn rydych chi ei eisiau yw dysgu chwarae The Elder Scrolls VI yr hyn y dylech ei wneud yw bod yn amyneddgar ac ymarfer yn aml.

Rhywbeth arall sy'n helpu i gynyddu eich sgiliau yw'r dadansoddiad o'ch gwrthwynebwyr. Byddwch yn gallu darganfod pa bethau y mae'n eu gwneud yn dda ac yn anghywir. Mae'n rhaid i chi hefyd gwybod sut mae'ch gwrthwynebwyr yn chwarae. P'un a ydyn nhw'n NPCs neu'n chwaraewyr go iawn, maen nhw i gyd yn defnyddio symudiadau a thactegau y byddwch chi, os ydych chi'n eu hadnabod, yn gallu canfod sut i'w curo'n hawdd a bod y gorau.

Ar ôl i chi ddarganfod beth maen nhw'n ei wneud yn dda a beth sydd ddim cystal, byddwch chi'n gwybod ble a phryd i ymosod arnyn nhw. Bydd gennych fantais a bydd eu dileu yn syml.

Ond nid yw popeth yn ymwneud â dadansoddi eich gwrthwynebydd. Rhywbeth hanfodol i dyfu'n aml yw deall eich hun. Cyrraedd lle aethon ni o chwith ac ymarfer ei wella fesul tipyn. Hyd yn oed pan feddyliwch eich bod yn gwneud popeth rhagorol, mae ffordd bob amser i'w wella.

Dadansoddwch eich cystadleuwyr Gall hefyd ddod â chi'n agosach at fuddugoliaeth. Nid yw'n ymwneud â chopïo strategaethau eraill, ond os byddwch chi'n sylwi ar rywbeth a allai fod yn ddefnyddiol i chi, peidiwch â meddwl ddwywaith i'w roi ar waith a'i addasu i'ch ffordd o chwarae.

Yn olaf, mae gweithredu'n ofalus, cynllunio a chyda nod sefydledig yn hanfodol i wneud y dramâu gorau a dod yn arbenigwr. Gobeithio bod yr awgrymiadau hyn yn fuddiol i chi bod y gorau yn The Elder Scrolls VI.

Chwedl Zelda: Canllaw Gêm Breath of the Wild 2

Chwedl Zelda: Breath of the Wild 2 yw ail ran Breath of the Wild, y teitl a chwyldroadodd y bydoedd agored a chysyniad saga Zelda ar Nintendo Switch a Wii U. Wedi'i ddatblygu gan Nintendo a'i gynhyrchu a'i gynhyrchu gan Eiji Aonuma, bydd y dilyniant yn mynd â ni yn ôl i Hyrule helaeth er ei fod yn llawer tywyllach a throellog ar ôl i Ganon ddychwelyd yn ddrwg.

Gêm a argymhellir yn gryf i'r rhai sy'n caru gemau fideo yw The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Y gêm fideo hon dod yn fwy a mwy poblogaidd gyda'i gefnogwyr a chwaraewyr newydd sy'n penderfynu rhoi cynnig arni. Ac mae'n hysbys bod cynnal gêm o The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 yn syfrdanol.

I'r rhai sy'n dechrau rhoi cynnig ar The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, rydyn ni'n sicrhau bod y canllaw cynhwysfawr hwn ar gael gydag awgrymiadau defnyddiol. Gyda'r wybodaeth hon gallwch gael gweledigaeth fwy manwl gywir o'r hyn y dylech ei wneud i ddechrau chwarae heb gael eich colli'n llwyr.

Pryd mae première The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2?

Cyhoeddwyd eisoes bod y dyddiad rhyddhau Chwedl Zelda: Chwa'r Gwyllt 2 fod y dyddiad rhyddhau, o'r eiliad hon ymlaen, nid yw ei gefnogwyr wedi gallu osgoi bod yn gyffrous i wybod beth fydd y newyddion y bydd y fersiwn hon yn ei gyflwyno y gellir chwarae ynddo consolau-ar gael.

Awgrymiadau pwysig ar gyfer chwarae The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Heb os, mae'n briodol wedyn cadw rhywfaint mewn cof triciau y gallwch chi ddod yn agosach at fod yn well erbyn pan fydd The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 yn cael ei ryddhau. Yma rydyn ni'n cyflwyno rhai ohonyn nhw.

 • Daliwch ati i ymarfer a chodwch eich lefel: Bydd ailgynllunio'r technegau a chyrraedd lefelau uwch yn eich gwneud chi'n arbenigwr yn raddol. Yn yr un modd, mae symud ymlaen yn y gêm yn agor cyfleoedd a fydd yn eich gyrru i gyrraedd eich nod.
 • Diffiniwch pa rai yw'r offer gorau yn The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Mae'r ymadrodd "Gwybodaeth yw pŵer" mae'n hollol gywir. Mae gwybod yn fanwl beth yw'r offer gêm, beth yw eu pwrpas a phryd y cânt eu defnyddio, yn ei gwneud hi'n bosibl cynnig ateb cyflym i sefyllfaoedd a allai godi wrth i chi chwarae
 • Rhowch gynnig ar wahanol ffyrdd o chwarae: Weithiau a estrategia Mae'n gweithio i ni, ond trwy roi cynnig ar opsiynau newydd mae gennych well siawns o ddarganfod ffyrdd o wella ac i gyflawni'r nod yn haws.
 • Addaswch y gosodiadau fel y gwelwch yn dda: Bydd cael gemau lle mae'r gosodiadau'n rhoi cysur i chi yn caniatáu ichi sicrhau canlyniadau mwy effeithiol. Mae addasu'r opsiynau datrys a sain a gosod y rheolyddion yn ôl eich chwaeth yn ddefnyddiol iawn.

Ar ba lwyfannau y gellir chwarae Chwedl Zelda: Chwa of the Wild 2 ar-lein?

Ymhlith yr opsiynau a fydd yn cael eu cynnig i fwynhau The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 yn cynnwys amrywiol ddulliau gêm, ar gonsolau ac ar gyfrifiadur personol. PlayStation y Xbox Maent ymhlith y consolau mwyaf rhagorol y gallwch chi fwynhau'r gêm fideo ynddynt, yn y rhain byddwch chi'n dewis p'un ai i chwarae'n lleol neu hefyd cysylltu ar-lein â chwaraewyr eraill.

Yn yr un modd ag y gallwch chwarae yn y cwmwl defnyddio gwefannau fel Steam a Stadia ar gyfer y PC. Gan eu defnyddio ni fydd angen i chi gael y consol mwyaf modern na chyfrifiadur sydd â nodweddion arbennig iddo cael gemau hynod o hwyl

Yn yr un modd ag y gallwch chwarae yn y cwmwl defnyddio llwyfannau fel Steam a Stadia ar y cyfrifiadur. Gyda'r rhain, ni fydd angen cael y consol mwyaf modern na PC gyda nodweddion arbennig i chwarae gemau hynod o hwyl.

Prif fwriad rhyddhau yn y fersiynau amrywiol yw bod y gêm fideo yn cyrraedd y gynulleidfa fwyaf bosibl a bod rhannu â phobl eraill yn hawdd ac yn ddifyr. Yn dibynnu ar eich chwaeth, gallwch ddewis unrhyw un o'r fersiynau a gynigir gan The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Mae pob fersiwn yn darparu llawer o hwyl, felly ni ddylech boeni os oes rhaid i chi benderfynu ar un ohonynt. Mwynhewch brofiad hyfryd lle bydd gennych y posibilrwydd i chwarae'n unigol neu mewn grwpiau Mae'n ddiogel.

Rwyf am brynu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ble alla i fynd?

i Caffael Chwedl Zelda: Chwa'r Gwyllt 2 does ond angen i chi ddod o hyd i'r siop gemau fideo mae hynny'n agosach neu'n mynd at yr un rydych chi'n teimlo'n fwyaf cyfforddus ag ef. Ar ôl y dyddiad rhyddhau fe welwch ei holl fersiynau am bris fforddiadwy.

Ar gyfer yr holl gwir gefnogwyr, mae bob amser yn well caffael y fersiwn wreiddiol o gemau fideo. Yn y modd hwn, maent yn cydweithredu â datblygu mwy o deitlau ac yn dangos eu cefnogaeth i'r rhyddfreintiau mawr.

Fodd bynnag, nid siopau corfforol yw'r unig ddewis arall. Os nad oes gennych siop gerllaw, neu os na allwch adael eich cartref, gallwch eu cael yn siopau ar-leinneu llwyfannau ar-lein.

Prynu mewn siopau ar-lein Mae'n golygu prynu o'ch fflat, gyda gwarantau a thawelwch meddwl. Yn ogystal, mae'r opsiwn hwn yn caniatáu i'ch gêm fideo gyrraedd drws eich tŷ neu, os yw'n well gennych, gallwch ddewis y fersiwn ddigidol, rydych chi'n ei gosod yn uniongyrchol ar eich consol.

Ar wahân i'r siopau gemau fideo, mae yna opsiwn i chwarae trwy dalu pecyn tanysgrifio. Yn yr achos hwn, nid ydych chi'n prynu gêm ei hun, ond yr hawl i fwynhau amrywiaeth enfawr o deitlau am gyfnod penodol o amser. Dyma achos Stadia neu Steam.

Mae llogi'r gwasanaeth hwn yn golygu, yn y tymor byr, a gwariant is Na chaffael teitl gwreiddiol, ac mae'n helpu i ddefnyddio llawer o deitlau am amser penodol.

Rhai ffactorau i fod y gorau yn Chwedl Zelda: Chwa'r Gwyllt 2

Yr hyn sydd gennym i gyd yn glir yw, er mwyn meistroli celf, mae angen ymarfer rheolaidd. Po fwyaf y byddwn yn ymarfer, y gorau fydd ein gallu.

Fel rydyn ni eisoes wedi dweud wrthych chi, mae'n rhaid i chi ymarfer ym mha beth bynnag rydych chi'n gobeithio'i gyflawni'n llwyddiannus. Yn yr achos hwn, gemau fideo. Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y gorau y gallwch chi darganfyddwch gyfrinachau The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Mae hynny'n wir, os yw'r hyn rydych chi'n edrych amdano bod yn chwaraewr gorau The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, yna mae'n well ichi ddechrau ymarfer, gydag amynedd y byddwch yn ei gael.

Rhywbeth arall a all wneud eich gwaith yn llawer haws yw astudio tactegau eich gelynion. Gall gwybod symudiadau'r gwrthwynebydd a dadansoddi eu strategaethau ddod â chi'n agosach at ddatrys eu pwyntiau gwan. Gallwch ganfod eu cryfderau a'u gwendidau. Cymerwch yr hyn sydd o fudd i chi a manteisiwch ar yr hyn sy'n ei arafu. Os gwnewch hynny yn effeithiol, gallwch eu tynnu yn hawdd. P'un a ydyn nhw'n NPCs neu'n chwaraewyr go iawn, maen nhw i gyd yn defnyddio technegau a thactegau y gallwch chi, os ydych chi'n eu dysgu, ganfod sut i'w curo'n hawdd a bod y gorau.

Trwy wybod beth mae'r gelyn yn ei wneud yn iawn a beth mae'n ei wneud yn anghywir, gallwch chi gael mantais drosto. Eich technegau chi fydd gallu manteisio ar y fantais honno i'w gorffen.

Yn union fel y gwnaethoch ddadansoddi'ch gelyn, bydd hefyd yn eich helpu chi adolygu a deall eich sgiliau eich hun a'r ffrwythau sy'n eich cynrychioli chi. Hyd yn oed os gwnewch yn dda, gallwch wella mewn rhyw agwedd yn sicr. Dadansoddwch eich tactegau o ddydd i ddydd a darganfod ble y gallwch chi fod yn well.

Dadansoddwch eich gelynion gall hefyd eich helpu i gipio buddugoliaeth. Nid dwyn tactegau'r chwaraewyr eraill yn unig mohono, ond os dewch chi o hyd i rywbeth a all fod yn ddefnyddiol i chi, peidiwch ag oedi cyn ei roi ar waith a'i addasu i'ch ffordd o chwarae.

Yn olaf, peidiwch â chwarae'n wallgof, gwthiwch eich hun i'ch strategaethau a gosod nodau tymor byr. Yn y modd hwn byddwch chi'n cyrraedd eich nodau yn raddol. Os dilynwch yr awgrymiadau hyn, byddwch yn dod yn agosach bob dydd at fod un o'r goreuon yn The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Canllaw ar y gêm Metroid Prime 4

Mae Metroid Prime 4, y pedwerydd rhandaliad yn y saga Prime gyda Samus Aran a ryddhawyd ar GameCube, Wii a Wii U dros y blynyddoedd, yn dod i Nintendo Switch ar ôl sawl blwyddyn o anactifedd. Er na fydd yn cael ei ddatblygu gan Retro Studios, bydd y teitl yn cael ei oruchwylio gan y cynhyrchydd Kensuke Tanabe, a oedd yng ngofal y Prime blaenorol. Felly, disgwylir iddo gynnwys gemau clasurol, archwilio a gemau pos.

Gêm a argymhellir yn gryf i'r rhai sy'n caru gemau fideo yw Metroid Prime 4. Y gêm fideo hon wedi cynyddu ei gydnabyddiaeth yn sylweddol ymhlith ei gefnogwyr a'r rhai sy'n penderfynu rhoi cynnig arni. Ac mae'n hysbys iawn bod profi gêm o Metroid Prime 4 yn anhygoel.

I'r rhai sy'n dechrau rhoi cynnig ar Metroid Prime 4, rydym yn cynnig y canllaw cynhwysfawr hwn sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol. Gyda'r wybodaeth hon byddwch yn gallu cael gweledigaeth gliriach o'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud i ddechrau chwarae heb gael eich colli'n llwyr.

Pryd mae première y gêm?

Un o'r diwrnodau mwyaf disgwyliedig i ddilynwyr Metroid Prime 4 es dyddiad rhyddhau, ar y dyddiad hwn bydd y gêm yn cael ei rhyddhau a byddant yn gallu manteisio arni consolau-ar gael. Yr hyn sydd ei eisiau fwyaf yw rhoi cynnig ar yr holl bosibiliadau hynny y byddwch ar gael a'r gwahanol ffyrdd y byddwch chi'n synnu'ch gwylwyr.

Triciau i sefyll allan yn Metroid Prime 4

Ai hwn yw'r cyfle gorau i ddweud rhywfaint wrthych mae gan driciau y gallwch chi wneud gemau Metroid Prime 4 ganlyniadau gwell gyda nhwFelly pan ddaw'r gêm allan bydd gennych well siawns. Nawr rydyn ni'n eu cyflwyno i chi.

 • Ewch yn uwch trwy gynyddu eich profiad: Trwy gynyddu profiad a goresgyn rhwystrau mae eich cymeriad yn gwella'n sylweddol, gyda hyn bydd y cyfleoedd yn dod yn ehangach a bydd cyrraedd yr amcan yn haws i chi.
 • Gwiriwch beth sydd gan Metroid Prime 4: Nid oes arf gwell na gwybodaeth. Mae cadw mewn cof pa opsiynau y mae'r gêm yn eu darparu i chi oresgyn y rhwystrau yn hanfodol i ddatrys y problemau cyn gynted â phosibl
 • Rhowch gynnig ar wahanol ffyrdd o chwarae: Weithiau a estrategia Mae'n effeithiol i ni, ond trwy roi cynnig ar bethau newydd mae gennych well siawns o ddod o hyd i ffyrdd i fod yn well ac i gyrraedd y nod gyda mwy o sgil.
 • Gwneud addasiadau i reolaethau a gosodiadau: Newidiwch y craffter, y rheolyddion a'r gosodiadau hynny y gallwch chi i wneud chwarae'n haws i chi. Mae addasu'r rheolyddion yn caniatáu ichi docio'r gêm ar eich lefel cysur i sicrhau canlyniadau mwy effeithiol wrth i chi chwarae.

Modaliaethau lle bydd Metroid Prime 4 yn cael ei chwarae

Mae'r datganiad newydd o Metroid Prime 4 ar gyfer pawb, p'un a ydych chi'n ffan o gonsolau neu'n well gennych y cyfrifiadur, gellir mwynhau'r gêm fideo yn y gwahanol gyflwyniadau. Ar consol, gallwch ei gael ar gyfer PlayStation, Xbox ac eraill, gan roi'r cyfle i chi chwarae gartref neu cysylltu â phobl eraill ar-lein.

Ond gallwch chi hefyd chwarae yn y cwmwl defnyddio gwefannau fel Steam a Stadia ar gyfer y PC. Gan eu defnyddio ni fydd angen i chi gael y consol diweddaraf ar y farchnad neu gyfrifiadur personol sydd â nodweddion arbennig iddo mwynhau gemau hynod ddifyr

Ond bydd hefyd ar gael chwarae yn y cwmwl defnyddio tudalennau fel Steam a Stadia ar gyfer y cyfrifiadur. Gyda'r rhain, ni fydd angen cael y consol diweddaraf ar y farchnad na chyfrifiadur sydd â nodweddion uwch i mwynhau gemau hynod o hwyl.

Heb amheuaeth, y nod yw plesio cymaint o bobl â phosib. Ar gyfer hyn fe welwch wahanol fersiynau o Metroid Prime 4 sy'n ymateb i anghenion lluosog, bydd popeth yn dibynnu ar y chwaeth sydd gan bob defnyddiwr wrth ddewis yr opsiwn gorau.

Er hynny, ni waeth pa fersiwn rydych chi'n ei brynu, bydd pob un ohonyn nhw'n ddifyr iawn ac yn rhoi'r posibilrwydd i chi wneud hynny rhannu profiad gwerth chweil yn unigol neu mewn grwpiau.

Ydych chi'n breuddwydio am gaffael Metroid Prime 4? Dyma'ch opsiynau

i caffael Metroid Prime 4 mae'n rhaid i chi gyrraedd siop fideogame mae hynny'n agosach neu'n agosach at yr un rydych chi'n fwyaf cyfforddus ag ef. Ar ôl y lansiad byddwch yn cael ei holl foddau am bris fforddiadwy.

Ar gyfer yr holl gamers go iawn, mae bob amser yn well cario'r fersiwn wreiddiol o gemau fideo. Yn y modd hwn, maent yn helpu gyda datblygu mwy o deitlau ac yn dangos eu cefnogaeth i'r rhyddfreintiau mawr.

Dewis arall arall, rhag ofn y byddwch chi'n cael anawsterau wrth adael cartref, yw pryniannau rhithwir. Gallwch chi eu gwneud drwodd siopau gemau fideo ar-lein, neu hefyd yn llwyfannau ar-lein, yn gyflym ac yn ddiogel.

Mae mor syml â hynny, heb orfod gadael cartref, gallwch chi cwblhewch eich pryniant ar-lein fel ei fod yn cyrraedd yn uniongyrchol i'ch tŷ neu'n ei lawrlwytho a'i osod yn hawdd ar eich cyfrifiadur.

Ond mae llwyfannau fel Stadia neu Steam hefyd, yn caniatáu ichi fwynhau ar ôl gwneud taliad, gan ddefnyddio eu gweinyddwyr, sy'n golygu y gallwch chi chwarae cyhyd â bod gennych gysylltiad Rhyngrwyd a thanysgrifiad.

Y llwyfannau yw'r posibilrwydd o gyrchu amrywiaeth dda o deitlau yn ystod amser penodol, ar gyfer a pris isaf na phrynu teitlau'r consol.

Sut i ddysgu chwarae Metroid Prime 4?

Nid oes dim yn fwy gwir na'r ymadrodd Mae ymarfer yn gwneud meistr, a'r ffordd orau i fod y gorau ar rywbeth yw ei roi ar waith. Po fwyaf y byddwch chi'n gwneud swydd, y mwyaf medrus y byddwch chi'n ei gael.

Hynny o Mae ymarfer yn gwneud meistr gellir ei gymhwyso hefyd mewn gemau fideo. Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y gorau y byddwch chi'n dod i arfer â gorchmynion a thactegau deallusrwydd artiffisial Metroid Prime 4 Felly, os ydych chi eisiau fod yn un o'r goreuon yn Metroid Prime 4Braich eich hun gydag amynedd a gwarediad da, ac ymarfer am oriau.

Rhywbeth arall a all eich helpu mewn ffordd wych yw arsylwi ar y ffordd y mae eich cystadleuwyr yn chwarae. Gall darogan symudiadau eich gwrthwynebydd a dadansoddi eu strategaethau eich gwneud chi'n agosach at ddatrys eu gwendidau. Gallwch ganfod eu cryfderau a'u gwendidau. Manteisiwch ar yr hyn sydd o fudd i chi a manteisiwch ar yr hyn sy'n ei oedi. Os gwnewch yn iawn, gallwch chi eu curo'n hawdd. P'un a ydyn nhw'n NPCs neu'n chwaraewyr go iawn, maen nhw i gyd yn defnyddio sgiliau a thactegau y byddwch chi, os ydych chi'n eu hadnabod, yn gallu canfod sut i'w dileu yn hawdd a bod y gorau.

Os llwyddwch i'w deall yn gywir, byddwch yn gallu darganfod eu pwyntiau gwan a byddwch yn gwybod sut i fanteisio ar eu camgymeriadau. Mae adnabod y gelyn yn rhoi mantais i chi drosto.

Ond nid yw'n ymwneud â deall eich gwrthwynebydd yn unig. Rhywbeth sy'n berthnasol i wella'n gyson yw deall eich hun. Gwybod beth yw ein pwynt gwan ac ymarfer ei wella fesul tipyn. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwneud popeth yn rhagorol, mae yna ffordd bob amser i wella.

O'r astudio dy elynion Fe welwch ddau fath o beth: y rhai sy'n dda a'r rhai sy'n gwneud drwg. O'r rhai drwg gwnaethom sylwadau eisoes; manteisio arnyn nhw. Un o'r pethau da yw dysgu. Nid ei gopïo yn unig, mae'n well ei addasu i'ch strategaethau a'ch ffordd o chwarae, i barhau yn y gofod lle rydych chi'n fwyaf cyfforddus.

Yn olaf, mae gweithredu'n ofalus, cynllunio a chydag amcan penodol yn hanfodol i ddefnyddio'r dramâu gorau a dod yn arbenigwr. Gobeithio bod yr awgrymiadau hyn yn ddefnyddiol i chi Cyrraedd y brig yn Metroid Prime 4.

A %d blogueros les gusta esto: